odstęp
Biuletyn Informacji Publicznej
naglowek
Strona główna odstęp Mieszkańcy odstęp Warunki odstęp Działalność odstęp Dostępność odstęp Informacja odstęp Informacja odstęp
tab_lg.gif odstęp tab_lg.gif
odstęp

Mieszkańcy DPS Bończa

Mieszkający w naszej placówce w większości są sprawni fizycznie. Średni przedział wiekowy to 40-60 lat. Wszyscy posiadają własne źródła utrzymania tj. emerytury, renty inwalidzkie bądź socjalne albo zasiłki stałe.

Mieszkańcy posiadają swój samorząd, który jest reprezentowany przez Radę Mieszkańców. Za jego pośrednictwem wypowiadają się w sprawach dotyczących: organizacji, opieki, wyżywienia, zagospodarowania czasu wolnego, porządku itp.

Część mieszkańców naszego Domu przebywa tu od 1962 roku - od początku istnienia jednostki. Nasz Dom jest dla nich domem rodzinnym a koledzy i personel są dla nich najbliższymi.

Stosunki międzyludzkie są w naszym Domu prawidłowe, gdyż uważamy: "Że każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca społeczeństwie" Zatrudniamy pracownika socjalnego, psychologa i kapelana, którzy pomagają naszym mieszkańcom w przetrwaniu trudnych dla nich chwil powodowanych chorobą i izolacją od rodziny.


Informacja

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2021r. w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Polsce, na podstawie art. 4 ust. 1 i ust 2, art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wprowadza się niżej wymienione zasady dotyczące odwiedzania mieszkańców naszego Domu:

1. Dom Pomocy Społecznej w Bończy umożliwia spotkania mieszkańców na terenie placówki z osobami odwiedzającymi , po przejściu pełnego cyklu szczepienia przeciw COVID-19 rejestrowanymi w Unii Europejskiej przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego, lub osoby które wykonywały test antygenowy lub PCR w kierunku wirusa 48 godzin przed dniem odwiedzin albo zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem odwiedzin.

2. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

3. Pracownik Domu (pielęgniarka dyżurna) rejestruje osobę odwiedzającą (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).

4. Osobę odwiedzającą obowiązuje dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.

5. Zarówno osoba odwiedzająca jak i mieszkaniec ma obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych oraz w sytuacjach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5-metrowej odległości między osobami.

6. Nie gromadzenie się osób w danej przestrzeni, unikanie bardzo bliskiego kontaktu jak przytulanie, uściski, pocałunki. Osoby które są niezaszczepione i nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa (48 godzin przed dniem odwiedzin oraz nie są ozdrowieńcami):

1. Odwiedziny odbywają się na zewnątrz budynku (ogród, park, altana).

2. Zarówno osoba odwiedzająca jak i mieszkaniec ma obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas wizyty.

3. Zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.

4. Odwiedziny odbywają się z zachowaniem zasady maksymalnie 3 osób odwiedzających na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzających w danym czasie powinna być dostosowana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce.

Informacja 18.03.2020r W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVD-19, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa sanitarnego Mieszkańcom DPS, wprowadza się ZAKAZ ODWIEDZIN - do odwołania.

Dyrektor DPS w Bończy

Mariusz Rysak


odstęp
tab_lg.gif odstęp tab_lg.gif
odstęp
Projekt: Arisco Sp. z o.o.    uwagi nt. strony: Webmaster
odstęp