odstęp
Biuletyn Informacji Publicznej
naglowek
Strona główna odstęp Mieszkańcy odstęp Warunki odstęp Działalność odstęp Dostępność odstęp Informacja odstęp Informacja odstęp
tab_lg.gif odstęp tab_lg.gif
odstęp

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentomoraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów

Powiat Krasnostawski - Dom Pomocy Społecznej w Bończy współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskiego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim w Lublinie z siedzibą ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin a Powiatem krasnostawskim, będącym podmiotem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej w Bończy, siedziba: Kolonia Bończa 71, 22-310 Kraśniczyn, została podpisana dnia 16.06.2021r. umowa nr COVID-19.02.03.86 powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wysokość grantu wynosi: 34 056,58zł Grant przeznaczony jest na: wypłatę dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt (część A) – 34 056,58zł. Okres realizacji Projektu: od 1 maja 2020r. do 31 sierpnia 2021r.
odstęp
tab_lg.gif odstęp tab_lg.gif
odstęp
Projekt: Arisco Sp. z o.o.    uwagi nt. strony: Webmaster
odstęp