odstęp
Biuletyn Informacji Publicznej
naglowek
Strona główna odstęp Mieszkańcy odstęp Warunki odstęp Działalność odstęp Dostępność odstęp Informacja odstęp Informacja odstęp
tab_lg.gif odstęp tab_lg.gif
odstęp

Działalność

Dom posiada 49 ½ etatu. Struktura zatrudnienia wygląda następująco:

  • administracja – 6 etatów
  • personel opiekuńczy – 31 ½ etatu, w tym pielęgniarki – 6 etatów
  • pracownicy obsługi – 12 etatów

Dom Pomocy Społecznej w Bończy przeznaczony jest dla osób przewlekle i psychicznie chorych. Jest placówką typu stacjonarnego. Dysponuje 89 miejscami. Swoją działalność rozpoczął w 1960 roku. Dom realizuje swoje zadania świadcząc usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Działania te polegają na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych i leczniczych. Opiekę medyczną zapewnia Niepublicmy Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniczynie. Korzystamy także z usług lekarza psychiatry. Bezpośrednią opiekę zapewniają: pielęgniarki, opiekunowie, instruktor terapii zajęciowej i pokojowe. Duży nacisk kładziemy na aktywizację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości udziału w codziennej terapii zajęciowej. W ramach zajęć organizujemy wycieczki krajoznawcze, przeglądy piosenki biesiadnej, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, imprezy sportowe, spotkania integracyjne z mieszkańcami innych domów pomocy, młodzieżą szkolną i środowiskiem lokalnym, imprezy plenerowe typu: ogniska z pieczeniem kiełbasek, wycieczki do lasu itp.

Celem naszego Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych mieszkańców. Dom nasz funkcjonuje od 43 lat i środowisko lokalne jest przychylne rozwojowi jednostki.


odstęp
tab_lg.gif odstęp tab_lg.gif
odstęp
Projekt: Arisco Sp. z o.o.    uwagi nt. strony: Webmaster
odstęp